Máy laser YAG PICOHI
Mã sản phẩm:
Giá bán: LIÊN HỆ

Máy laser YAG điều trị sắc tố da

Máy laser PICOHI

Laser YAG PICOHI

Model: PICOHI

Lần đầu tiên công nghệ đạt tới 300 PS là thời gian phát xung ngắn nhất 

giúp quá trình đẩy sắc tố nhanh nhất 

Hotline:0859939595
giới thiệu


Liên Hệ Chúng Tôi